Styrelse & Ledningsgrupp

  •  

Styrelse

  •  
Ola Blomberg

Ola Blomberg (f. 1957)
Styrelserdförande

Invald i styrelsen 2005. Tidigare ställföreträdande VD för JLT (2002 – 2005). VD för Sport Utveckling Sweden AB. Bakgrund som Direktör på Gota Media AB och Enator AB (publ) samt VD för Dotcom Solutions AB. Urval av styrelseengagemang: APP Rockstar Equity AB, Tryckeriaktiebolaget Öland. Äger 168 311 aktier i bolaget, motsvarande 0,59%. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare.

Kontakt: ola@olablomberg.se

 

Jan Olofsson

Jan Olofsson (f. 1943)
Styrelseledamot samt grundare av JLT Mobile Computers

Invald i styrelsen 2002. Grundare/entreprenör av JLT Mobile Computers Sweden AB. Har omfattande erfarenhet av ingenjörsarbete inom elektronik inom det militära sedan sin tid som projektledare på Telub och Bofors. Äger 8 508 866 aktier i bolaget, motsvarande 29,80%, därmed icke oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare.

 

default

Jan Sjöwall (f. 1957)
Styrelseledamot 

Invald i styrelsen 2017, inga formella uppdrag inom bolaget. Tidigare verksam inom Kinnevikkoncernen som grundare/VD för TV-Shop Europe/CDON samt CEO och Senior VP för Metro International S.A. Nuvarande styrelseordförande för Add Benefits Europe AB och Huvudverket Konsult & Finans AB. Urval av övriga styrelseengagemang: Roos & Tegnér AB, Lifeclean International AB, Malmö Redhawks Holding AB, Malmö Redhawks Ishockey AB. Äger 250 000 aktier i bolaget, motsvarande 0,88%. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare.

 

Per Ädelroth

Per Ädelroth (f. 1966)
Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2014. Är idag Vice President, Operations på Axis Communications AB med lång erfarenhet inom bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare. Äger 70 000 aktier i bolaget, motsvarande 0,25%.

 

default

Jessica Svenmar (f. 1972)
Styrelseledamot

Invald i styrelsen 2019. Är idag VD på Nim Distribution i Skåne AB. Styrelseledamot på MTD, Morgontidig Distribution. Tidigare varit VD för Tidningsbärarna KB, samt innan dess flera år på Consafe Logistics AB, bl a som Business Area Director WMS samt General Manager för Sverige. Oberoende i förhållande till bolag/bolagsledning och/eller större aktieägare.

Ledningsgrupp

  •  

Per Holmberg (f. 1963)
VD

Med företaget i nuvarande roll sedan 2009. Tidigare Marketing Director på Xilinx Inc. i Silicon Valley, CA, USA i 16 år. Examen inom marknadsföring från IHM Business School. Äger 726 152 aktier i bolaget, motsvarande 2,54%. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare. 

Telefon: +46 470-53 03 53
Email: per.holmberg@jltmobile.com

Stefan Käck (f. 1955)
vVD och Ekonomichef

Med företaget i nuvarande roll sedan ​2005, med övergripande ansvar för produktion och logistik. Tidigare styrelseledamot i JLT Mobile Computers, mellan 2002 och 2005. Tidigare arbetat med marknadsföring, försäljning och affärsutveckling på Ericsson Information System och Alfaskop. Civilingenjörexamen inom industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Äger 218 000 aktier i bolaget, motsvarande 0,76%. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare.  

Telefon: +46 470 53 03 21
Email: stefan.kack@jltmobile.com

Eric Miller (f. 1968)
VD, JLT Mobile Computers Inc.

Med företaget i nuvarande roll sedan ​2014, då delar av DAP Technologies förvärvades av JLT Mobile Computers. Tidigare försäljningschef på DAP Technologies i Phoenix, AZ, USA. Accociate's Degree som elektronisk ingenjör från ITT Technical Institute - Indianapolis. Äger 70 000 aktier i bolaget, motsvarande 0,25%, samt 134 000 köpoptioner. Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen och/eller större aktieägare.  

Telefon: +1 480-705-4200 x215 
Email: eric.miller@jltmobile.com

JLT:Care™ serviceavtal

Maximal drifttid
Med ett serviceavtal får du kortast möjliga servicetid i verkstaden

Full trygghet
Vi servar utan ifrågasättande

Enkel hantering Tillval för internationell upphämtning och avlämning

Lätthanterlig administration RMA-registrering dygnet runt, veckans alla dagar, felanmälan och spårning

Förutsägbar totalkostnad Fastpris med 3- eller 5-årskontrakt

Customer case

Optimerade färdrutter med hjälp av stryktåliga datorer

Det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel, använder stryktåliga datorer från JLT i sina lastbilar för planering och optimering av färdrutter för att på så vis hålla kostnaderna nere och minimera miljöpåverkan.

Läs mer

100 000 levererade datorer

JLT har från starten varit en pionjär på marknaden för stryktåliga, så kallade "ruggade" datorer och har sedan dess varit med och format dess utveckling genom att ständigt sträva efter att leverera högkvalitativa datorer som överträffar kundernas förväntningar. 20+ Years in Business – Because it Works!

Om JLT Mobile