Investerarinformation

  •  

Rapporter och dokument


Äldre rapporter och dokument

Kalender

TOC Americas

Lima, Peru
Okt 17 - Okt 19, 2017


Delårsrapport Jan-Sept, 2017 publiceras

Okt 20, 2017, kl 8:00

Logistik & Transport

Svenska Mässan, Göteborg
Besök oss i monter A01:12
Nov 07 - Nov 08, 2017


Bokslutskommuniké 2017 publiceras

Feb 09, 2018 kl 14:00

LogiMAT 2018

Stuttgart, Tyskland
Medverkar tillsammans med vår partner PANDA PRODUCTS
Mar 13 - Mar 15, 2018Kommande finansiella rapporter och event

Kommande marknadsföringsevent

Pressmeddelanden


Aug 24, 2017
JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till Swire Coca-Cola, USA ett av de största tappningsföretagen för Coca-Cola i USA
Läs mer »

Jun 5, 2017
JLT Mobile Computers stärker organisationen för främjad tillväxt
Läs mer »

Maj 30, 2017
JLT Mobile Computers demonstrerar stryktåliga datorer för hamnindustrin under TOC Europe (Engelska)
Läs mer »

Apr 26, 2017
JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till världsledande biltillverkare för användning i deras lagerverksamhet i USA
Läs mer »

Apr 17, 2017
JLT Mobile Computers visar stryktåliga datorer för användning i gruvindustri under CIM 2017 Convention i Montreal (Engelska)
Läs mer »

Äldre pressmeddelanden

Kontaktinformation

  •  

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com
Styrelse och ledningsgrupp »

 

Följ oss:

Aktieinformation

Delårsrapport januari-juni, 2017

Flertal strategiskt viktiga affärer med stor potential de närmaste åren

  •  

I början av året inledde JLT en ambitiös marknadsstrategi vilken har visat sig vara lyckosam och som vi fortsätter att arbeta efter. Detta har under andra kvartalet resulterat i ett flertal strategiskt viktiga affärer med stor potential de närmaste åren hos nya kunder inom våra målsegment. Bland annat vanns en första order till en stor internationell biltillverkare i USA, som tillsammans med ytterligare nyckelaffärer under kvartalet positionerar JLT väl för framtida affärer då dessa order är del av större utrullningar av fordonsdatorer.

Vi har också skapat nya affärsmöjligheter genom att delta vid flera internationella industrievent och mässor som nu aktivt bearbetas. Under kvartalet ställde JLT ut på Port & Terminal Technology i USA, en nischad konferens med representanter från hamnar och hamnoperatörer från hela världen, CIM 2017 Convention som är Kanadas största konferens inom gruvindustrin, och TOC Europe i Nederländerna, Europas största hamnkonferens. Dessutom har vi under kvartalet utökat vårt internationella nätverk av återförsäljare, JLT Global Sales Partner Program, med ytterligare fem försäljningspartners i nya länder vilket stärker vår position och öppnar för fler affärer på den globala marknaden.

För JLT består den totala försäljningen under ett år huvudsakligen av löpande affärer som kompletteras av ett mindre antal stora volymorder med något lägre marginal. Således förekommer naturliga variationer från period till period beroende på hur dessa volymorder kommer in över året. Då försäljningen under andra kvartalet främst bestod av löpande affärer föll kvartalets omsättning till 28 MSEK jämfört med 39 MSEK för samma period föregående år, bruttomarginalen å andra sidan stärktes till 45% jämfört med 38% föregående år. Orderingången för kvartalet slutade på 28 MSEK jämfört med 27 MSEK för samma period föregående år, därmed ett bra kvartal i både Europa och USA historiskt sett.

Under perioden genomförde vi ett flertal nyrekryteringar inom försäljning och utveckling för att stärka organisationen. Genom att investera i verksamhetens utveckling och samtidigt stärka vår marknadsnärvaro kan vi fortsätta att driva en långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD

Läs hela delårsrapporten för januari - juni 2017 »