Investerarinformation

  •  

Rapporter och dokument


Äldre rapporter och dokument

Kalender

TOC Europe

Rotterdam, Nederländerna
Besök oss i monter #D74
Jun 18 - Jun 20, 2019


Delårsrapport Jan-Juni, 2019 publiceras

Aug 15, 2019, kl 8:00

Delårsrapport Jan-Sept, 2019 publiceras

Okt 25, 2019, kl 8:00

Bokslutskommuniké 2019 publiceras

Feb 07, 2020, kl 8:00


Kommande finansiella rapporter och event

Kommande marknadsföringsevent

Pressmeddelanden


Mar 25, 2019
JLT Mobile Computers är först ut med att teckna femårigt valideringsavtal med Navis
Läs mer »

Mar 14, 2019
JLT Mobile Computers ökar kunders produktivitet med terminalemulatorer från StayLinked – marknadens mest tillförlitliga och säkra TE-lösningarna för mobila enheter
Läs mer »

Mar 7, 2019
JLT Mobile Computers: Snabb tillväxt av lanserade produkter och tjänster bidrar till rekordresultat för 2018
Läs mer »

Dec 7, 2018
JLT Mobile Computers byter till Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser
Läs mer »

Okt 31, 2018
JLT Mobile Computers utökar tabletutbudet – släpper en ny modell med integrerat tangentbord och uppgraderar prestandan på MT2010
Läs mer »

Äldre pressmeddelanden

Kontaktinformation

  •  

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com

Styrelse och ledningsgrupp »

 

Följ oss:

Aktieinformation

JLT Mobile Computers är noterade på Nasdaq First North* med Mangold
Fondkommission AB som Certified Adviser, telefon: +46 8 503 01 550
JLT Mobile Computers AB, JLT, (SE0000725624) »


Mer om JLT »
Företagspresentation »
Bolagsordning »

*Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.​

Per Holmberg, VD, presenterar JLT vid Introduce Investor Day den 13:e mars, 2019

Bokslutskommuniké, 2018

Ett starkt fjärde kvartal och ett starkt helår

  •  

2018 har varit JLT:s starkaste år i historien. Vi har slagit flera finansiella rekord för både kvartalet och året och jag är stolt över resultatet och våra kvalificerade medarbetare. Orderingången i 4:e kvartalet var den starkaste vi har sett under ett kvartal, och för helåret så är orderingången, bruttomarginalen och bruttovinsten på all-time-high.

En viktig del i vår tillväxtstrategi är att erbjuda ett helhetsåtagande vilket ger oss möjligheten att differentiera oss på marknaden och skapa högre lönsamhet än att endast tillhandahålla hårdvaruprodukter. Vi jobbar på att expandera vårt tjänsteerbjudande i kombination med att utöka vår produktportfölj, både genom egen utveckling och inköp av produkter och tjänster.

I linje med denna strategi lanserade vi under april månad JLT Technology Services™ för den viktiga och växande amerikanska marknaden där vi nu erbjuder installations- och underhållstjänster samt service för både JLT:s egna produkter och tredjepartsprodukter. Med Technology Services kompletterar och förädlar vi effektivt vårt erbjudande för befintliga marknader och kunder. På sikt planerar vi att erbjuda liknande tjänster i Europa.

Per Holmberg, VD

Läs hela bokslutskommunikén för 2018 »

 

Bolagets största ägare vid 2018 års utgång

Jan Olof Olofsson m familj
Grenspecialisten förvaltning AB
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Jerry Fredriksson m företag 
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Tommy Svensson 
Consortium Capital Investments
Per Holmberg Larne Wallisson m företag 
Danica Pension Försäkrings AB
Larne Wallisson m företag