Investerarinformation

  •  

Rapporter och dokument


Äldre rapporter och dokument

Kalender

Navis World 2019

San Francisco, USA
Mar 25 - Mar 28, 2019


SITL 2019

Paris, Frankrike
Du hittar oss i monter E67
Mar 26 - Mar 28, 2019


ProMat 2019

Chicago, USA
Besök oss i monter #S4273
Apr 08 - Apr 11, 2019


Årsstämma 2019

ICON, Storgatan 82A, 352 46 Växjö
Maj 07, 2019 at 4:00 p.m.

Delårsrapport Jan-Mars, 2019 publiceras

Maj 07, 2019, kl 13:00

Delårsrapport Jan-Juni, 2019 publiceras

Aug 15, 2019, kl 8:00


Kommande finansiella rapporter och event

Kommande marknadsföringsevent

Pressmeddelanden


Mar 14, 2019
JLT Mobile Computers ökar kunders produktivitet med terminalemulatorer från StayLinked – marknadens mest tillförlitliga och säkra TE-lösningarna för mobila enheter
Läs mer »

Mar 7, 2019
JLT Mobile Computers: Snabb tillväxt av lanserade produkter och tjänster bidrar till rekordresultat för 2018
Läs mer »

Dec 7, 2018
JLT Mobile Computers byter till Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser
Läs mer »

Okt 31, 2018
JLT Mobile Computers utökar tabletutbudet – släpper en ny modell med integrerat tangentbord och uppgraderar prestandan på MT2010
Läs mer »

Okt 19, 2018
Delårsrapport för perioden januari till september 2018 släpps
Läs mer »

Äldre pressmeddelanden

Kontaktinformation

  •  

Telefon: +46 470 53 03 00
Email: investor@jltmobile.com

Styrelse och ledningsgrupp »

 

Följ oss:

Aktieinformation

JLT Mobile Computers är noterade på Nasdaq First North* med Mangold
Fondkommission AB som Certified Adviser, telefon: +46 8 503 01 550
JLT Mobile Computers AB, JLT, (SE0000725624) »


Mer om JLT »
Företagspresentation »
Bolagsordning »

*Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.​

Per Holmberg, VD, presenterar JLT vid Introduce Investor Day den 30:e augusti, 2018

Delårsrapport januari-september, 2018

Tredjekvartalet – det starkaste hittills i år

  •  

Faktureringen under tredje kvartalet slutade på 34,3 MSEK och är därmed det starkaste kvartalet hittills i år. Orderingången slutade på 23,9 MSEK, lägre än föregående kvartal främst på grund av semestertider och därmed mindre aktivitet på marknaden.

Nya logistikdatorn JLT6012™ fortsätter att vinna kunders förtroende och intresset har vuxit snabbt sedan lanseringen i mars. Med ytterligare en betydelsefull affär på 5,5 MSEK under kvartalet är JLT6012-datorn den produkt i JLT:s historia som vuxit snabbast efter marknadslansering.

Under kvartalet driftsatte JLT i samarbete med en lokal servicepartner i Atlanta, USA en ny produktions- och serviceanläggning för att öka kapaciteten och stärka serviceerbjudandet på den viktiga och växande amerikanska marknaden. Vi erbjuder nu reparation och underhåll av både JLT:s egen utrustning och tredjepartsprodukter såsom scanners, skrivare och handdatorer från de vanligaste varumärkena. Med det utökade erbjudandet effektiviserar vi kunders servicehantering och sänker deras underhållskostnader. Den nya anläggningen och det stärkta serviceerbjudandet är en viktig del i vår tillväxtstrategi och fortsatta expansion i USA.

Vi fortsätter aktivt att bearbeta marknaden och komplettera vårt erbjudande, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD

Läs hela delårsrapporten för januari - september 2018 »

 

Bolagets största ägare

Jan Olof Olofsson m familj
Grenspecialisten förvaltning AB
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Jerry Fredriksson m företag
Tommy Svensson
Larne Wallisson m företag 
Per Holmberg
Danica Pension Försäkrings AB 
Bo-Göran Kling