Delårsrapport för perioden januari till september 2018 släpps

  •  

 

Växjö, Sverige, 19:e oktober, 2018   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari till september 2018.

  • Orderingång 92,3 MSEK (83,5)
  • Omsättning 96,7 MSEK (85,7)
  • Bruttomarginal 46,4 procent (44,2)
  • Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0)
  • Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9)

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2018

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 96,7 MSEK (85,7). Bruttovinsten uppgick till 44,9 MSEK (37,9) och bruttomarginalen till 46,4 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 33,8 MSEK (29,0), av detta svarade personalkostnader för 23,5 MSEK (19,6). Övriga kostnader var 10,3 MSEK (9,3). EBITDA för perioden uppgick till 11,1 MSEK (8,9).

Avskrivningar under perioden var 1,8 MSEK (0,9) och rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (8,0). 

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,1 MSEK belastar resultatet efter skatt, vilket uppgick till 7,2 MSEK (5,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 92,3 MSEK (83,5) och orderstocken var vid periodens slut 5,7 MSEK (11,2). Tredje kvartalets orderingång var 23,9 MSEK (29,6).

Koncernens omsättning ökade med 13 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent. Bruttomarginalen ökade till 46,4 procent (44,2). Omsättning och bruttomarginal har påverkats positivt av en svag SEK-kurs medan omkostnader påverkats negativt.

Kassaflödet har uppgått till 7,3 MSEK (-8,1) efter utdelning om 4,2 MSEK.

 

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Omsättningen ökade med 15 procent till 34,3 MSEK (29,8).

Bruttomarginalen i kvartalet ökade till 47,1 (43,4), och kvartalets omkostnader uppgick till 11,2 MSEK (9,2) och avskrivningar till 0,6 (0,3). Efter finansiella kostnader medförde det ett resultat före skatt på 4,4 MSEK (3,5) motsvarande en ökning på 26 procent.

Orderingången i kvartalet uppgick till 23,9 MSEK (29,6).

 

Rapporteringstillfällen för 2018

Bokslutskommuniké för år 2018              8 februari, 2019 kl. 08:00

 

Förfrågningar

 

JLT Mobile Computers

 

Per Holmberg, VD

Stefan Käck, vVD

Telefon: +46 470 53 00 53

Telefon: +46 470 53 03 21

per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com

stefan.kack@jltmobile.com

www.jltmobile.com

 

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

 

Ladda ner rapporten i sin helhet >>

 

JLT:Care™ serviceavtal

Maximal drifttid
Med ett serviceavtal får du kortast möjliga servicetid i verkstaden

Full trygghet
Vi servar utan ifrågasättande

Enkel hantering Tillval för internationell upphämtning och avlämning

Lätthanterlig administration RMA-registrering dygnet runt, veckans alla dagar, felanmälan och spårning

Förutsägbar totalkostnad Fastpris med 3- eller 5-årskontrakt

Customer case

Optimerade färdrutter med hjälp av stryktåliga datorer

Det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel, använder stryktåliga datorer från JLT i sina lastbilar för planering och optimering av färdrutter för att på så vis hålla kostnaderna nere och minimera miljöpåverkan.

Läs mer

100 000 levererade datorer

JLT har från starten varit en pionjär på marknaden för stryktåliga, så kallade "ruggade" datorer och har sedan dess varit med och format dess utveckling genom att ständigt sträva efter att leverera högkvalitativa datorer som överträffar kundernas förväntningar. 20+ Years in Business – Because it Works!

Om JLT Mobile