Transport

  •  

De ruggade datorerna från JLT används inom transportindustrin för att förbättra både säkerhet och effektivitet, samtidigt som bränsleåtgång och koldioxidutsläppen reduceras.

Optimerade transporter
Med satellitnavigering kan ruttplanering optimeras för att reducera såväl körsträcka som transporttid.

Förarstöd
Genom att förse föraren med körinstruktioner minskar risken för felkörningar och transporten blir mer effektiv. Systemen kan också underlätta för föraren i svårmanövrerade situationer genom att med hjälp av kameror visa bilder av omgivningen och utifrån den ge instruktioner eller användas för att styra griparmar från fordonet med centimeterprecision.

Säkerhet
I datorerna kan applikationer för utökad säkerhet integreras, det är tillexempel möjligt att programmera så att systemet vid en eventuell olycka automatiskt slår larm även om föraren skulle vara skadad och oförmögen att larma. Vid larm kan även vägbeskrivningar till ambulans och räddningspersonal bifogas vilket gör att de snabbare kan vara på plats.

Utanför arbetet
För fordon där föraren spenderar tid även efter arbetsdagens slut kan datorerna fungera som en fritidssysselsättning där föraren kan koppla upp sig på internet och få tillgång till spel, TV och video.

“Vi använder JLTs ruggade datorer i våra timmerbilar och har med hjälp av dem förbättrat spårbarheten och visualiseringen av axelbelastningen vilket är nyckeln till att öka vägsäkerheten och hanteringen av våra fordon”, säger Lena Larsson, projektledare på Volvo. ”Datorerna har fungerat mycket bra och vi är glada att ha JLT som IT-partner i projektet.”

JLT Verso Series

JLTs datorer underlättar dagligen arbetet inom flera yrkeskategorier inom fordonsindustrin, busschaufförer som bättre kan följa svårtydda eller förändrade körinstruktioner, tågkonduktörer som lättare kan ta betalt av resenärer eller mekaniker som får bättre stöd vid diagnostisering.

JLT:Care™ serviceavtal

Maximal drifttid
Med ett serviceavtal får du kortast möjliga servicetid i verkstaden

Full trygghet
Vi servar utan ifrågasättande

Enkel hantering Tillval för internationell upphämtning och avlämning

Lätthanterlig administration RMA-registrering dygnet runt, veckans alla dagar, felanmälan och spårning

Förutsägbar totalkostnad Fastpris med 3- eller 5-årskontrakt

Customer case

Optimerade färdrutter med hjälp av stryktåliga datorer

Det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel, använder stryktåliga datorer från JLT i sina lastbilar för planering och optimering av färdrutter för att på så vis hålla kostnaderna nere och minimera miljöpåverkan.

Läs mer

100 000 levererade datorer

JLT har från starten varit en pionjär på marknaden för stryktåliga, så kallade "ruggade" datorer och har sedan dess varit med och format dess utveckling genom att ständigt sträva efter att leverera högkvalitativa datorer som överträffar kundernas förväntningar. 20+ Years in Business – Because it Works!

Om JLT Mobile