Kollektivtrafik

  •  

JLT:s stryktåliga datorer har flera tillämpningsområden inom offentliga transporter och kan bland annat användas för att öka säkerheten, ange geografisk lokalisering med mera.

Mobila datorer kan ge stöd för ett flertal applikationer som underlättar för transportföretagen och som förbättrar servicen för passagerarna.

Trafikinformation och biljettsystem
Två av de mest uppenbara användningsområden för ruggade datorer inom kollektivtrafik och offentliga transporter är hantering av trafikinformation och biljettförsäljning. Via de fordonsmonterade datorerna kan föraren erhålla realtidsuppdaterad information om trafikläget samt få hjälp med ruttplanering vid längre distanser. Vidare underlättas trafikplaneringen, med hjälp av data direkt från fordonen kan behov av insättning av extrafordon eller andra särskilda åtgärder snabbare identifieras.

I datorerna kan flera system och applikationer integreras för att enkelt hantera försäljning av flera typer av biljetter direkt ombord på fordonet. Tillexempel kan försäljning av biljetter till anslutande transporter eller kringaktiviteter som liftkort, entrébiljetter och matkuponger samordnas från ett och samma ställe.

Passagerarinformation
Fordonsmonterade datorer kan också användas för att förse resenärer i kollektivtrafik med realtidsuppdaterad information om kommande hållplatser, restid, eventuella förseningar med mera.

Vårdtransport
Genom att förse fordon för persontransporter inom vården med datorer kan arbetet effektiviseras och patienten kan snabbare ges rätt vård. Med hjälp av datorsystemen kan vårdpersonalen få guidning om behandling och samordningscentralen kan förses med information om skador och symptom, geografisk placering med mera.

JLT Verso Series

Underhåll
Genom att utrusta fordonen med datorer lagras värdefull data som kan användas för att övervaka fordonsstatus och planera service och underhåll vilket minskar kostnaderna då plötsliga avbrott kan undvikas. Vidare kan datorerna förse föraren med information om passagerarantal ombord och därmed snabbt kunna avgöra när det är för många resenärer i fordonet.

 “Miljön i våra fordon är fuktig och ofta mycket kall med temperaturer som sträcker sig ner till minus 30 grader, dessutom är vibrationer vanligt förekommande varför datorutrustningen ombord måste vara mycket stryktålig för att fungera. De ruggade datorerna från JLT lever tillfullo upp till de hårda krav våra kunder ställer på stryktålighet, de är dessutom lättinstallerade och har stora, lättlästa skärmar”, säger Ørjan Knutzen, Supply Chain Manager på FARA.

JLT:Care™ serviceavtal

Maximal drifttid
Med ett serviceavtal får du kortast möjliga servicetid i verkstaden

Full trygghet
Vi servar utan ifrågasättande

Enkel hantering Tillval för internationell upphämtning och avlämning

Lätthanterlig administration RMA-registrering dygnet runt, veckans alla dagar, felanmälan och spårning

Förutsägbar totalkostnad Fastpris med 3- eller 5-årskontrakt

Customer case

Optimerade färdrutter med hjälp av stryktåliga datorer

Det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel, använder stryktåliga datorer från JLT i sina lastbilar för planering och optimering av färdrutter för att på så vis hålla kostnaderna nere och minimera miljöpåverkan.

Läs mer

100 000 levererade datorer

JLT har från starten varit en pionjär på marknaden för stryktåliga, så kallade "ruggade" datorer och har sedan dess varit med och format dess utveckling genom att ständigt sträva efter att leverera högkvalitativa datorer som överträffar kundernas förväntningar. 20+ Years in Business – Because it Works!

Om JLT Mobile