Försvar & offentlig säkerhet

  •  

JLT datorer - stryktåliga nog att klara de tuffaste miljöerna. Prisvärda standarddatorer av hög kvalitét att föredra i militär- och räddningsfordon framför kostsamma specialgjorda enheter.

JLT:s datorer har hög tillförlitlighet även i de mest krävande omgivningarna tack vare sin exceptionella förmåga att stå emot vibrationer, stötar, temperaturvariationer, elektriska störningar och andra påfrestande omständigheter. Inom såväl försvarsindustri som offentlig säkerhet är tillförlitligheten till den utrustning som används av högsta vikt.

Med JLT:s lösningar krävs inte längre specialkonstruerade datorer för att utrusta militärfordon med teknologi som klarar de mycket påfrestande förhållanden dessa fordon används i. JLT:s datorer är tack vare genomtänkt design och produktutveckling såväl kostnadseffektiva som små och lätthanterliga med en mycket god stryktålighet.

Uppfyller hårda kvalitetskrav utan avkall på prestanda
Datorerna från JLT uppfyller kriterierna för såväl MIL-STD-810G som IEC-standard avseende förmåga att stå emot stötar, damm, värme, kyla, vibration och fukt. Vi utvecklar hela tiden våra datorer för att leverera snabbare och än mer pålitliga system. Datorerna är utrustade med mycket snabba, fläktlösa, processorer och finns att tillgå i tre olika skärmstorlekar och hög ljusintensitet från 500 till 800 NIT. Utifrån försvarets höga krav sätts ofta de allmänna riktlinjerna för krav på stryktåliga enheter. Hos JLT lever till och med standarden som används för att bedöma stryktåligheten på våra datorer upp till militärens krav varför det är föga förvånande att våra produkter används i stor utsträckning inom försvarsindustrin. Våra datorer används av trupper i uppdrag på avlägsna platser runt om i världen med mycket höga krav på stryktålighet och pålitlighet.

Stryktåliga datorer räddar liv
I kritiska situationer kan stryktåliga datorer utgöra skillnaden mellan liv och död. Att utrusta räddningsfordon med standarddatorer eller läsplattor med begränsad stryktålighet kan möjliggöra initiala besparingar, men kan i slutändan äventyra både människoliv och fordon. Det finns många exempel på när stryktåliga datorer framgångsrikt används för offentlig säkerhet.

Brandkår
Genom att utrusta brandbilar med rätt teknisk utrustning kan tiden det tar för brandkåren att nå destinationen förkortas. Larmcentralen kan sända information med kartor och instruktioner direkt till fordonen omedelbart när larmet inkommer. Tack vare satellituppkoppling kan datorn förses med byggnadsritningar och information om eventuella sprängämnen och annat farligt gods som kan finnas i eller kring fastigheten. Att på traditionellt sätt få fram byggnadsritningar kan ta upp till flera minuter, något som i sammanhanget kan få mycket stora konsekvenser och vara avgörande för brandmännens liv och säkerhet.

JLT Verso Series

Prehospitalvård i ambulanser
Genom att integrera medicin med IT och telekommunikation kan rätt behandling påbörjas redan i ambulansen och i de fall där specialistvård krävs kan ambulansen direkt dirigeras till rätt sjukhus. Tack vare datorsystem kan patientinformation med uppgifter om blodtryck och andra värden samt uppgifter från EKG-övervakning och respiratorer överföras från ambulansen till sjukhusen vilket påskyndar diagnostisering, möjliggör snabbare behandling och eventuella förberedelser för att ta emot patienten kan påbörjas innan ambulansen ankommit till sjukhuset.

Polisarbete och offentlig säkerhet
Inom polisen är snabb tillgång till databaser och register en förutsättning för att kunna arbeta snabbt och effektivt. Genom att montera JLT-datorer i utryckningsfordon så som polisbilar, säkerhetstransporter eller rent av på motorcyklar kan dessa typer av system tillgås mycket snabbt och med hög säkerhet. Trådlös bildöverföring påskyndar spridandet av efterlysningar då de kan sändas direkt från fordonen. Även annan trådlös kommunikation kan vara mycket värdefull i polisarbetet, snabb överföring av geografisk data och stabil uppkoppling till samordningscentraler ökar säkerheten vid till exempel biljakter och risken för att civila skadas minskar.

JLT:Care™ serviceavtal

Maximal drifttid
Med ett serviceavtal får du kortast möjliga servicetid i verkstaden

Full trygghet
Vi servar utan ifrågasättande

Enkel hantering Tillval för internationell upphämtning och avlämning

Lätthanterlig administration RMA-registrering dygnet runt, veckans alla dagar, felanmälan och spårning

Förutsägbar totalkostnad Fastpris med 3- eller 5-årskontrakt

Customer case

Optimerade färdrutter med hjälp av stryktåliga datorer

Det svenska lantbrukskooperativet Lantmännen, en av Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel, använder stryktåliga datorer från JLT i sina lastbilar för planering och optimering av färdrutter för att på så vis hålla kostnaderna nere och minimera miljöpåverkan.

Läs mer

100 000 levererade datorer

JLT har från starten varit en pionjär på marknaden för stryktåliga, så kallade "ruggade" datorer och har sedan dess varit med och format dess utveckling genom att ständigt sträva efter att leverera högkvalitativa datorer som överträffar kundernas förväntningar. 20+ Years in Business – Because it Works!

Om JLT Mobile