Release of Interim Report January to September 2018 (Swedish only)

  •  

 

Växjö, Sverige, 19:e oktober, 2018   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari till september 2018.

  • Orderingång 92,3 MSEK (83,5)
  • Omsättning 96,7 MSEK (85,7)
  • Bruttomarginal 46,4 procent (44,2)
  • Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0)
  • Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9)

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till september 2018

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 96,7 MSEK (85,7). Bruttovinsten uppgick till 44,9 MSEK (37,9) och bruttomarginalen till 46,4 procent (44,2).

Rörelsens omkostnader var 33,8 MSEK (29,0), av detta svarade personalkostnader för 23,5 MSEK (19,6). Övriga kostnader var 10,3 MSEK (9,3). EBITDA för perioden uppgick till 11,1 MSEK (8,9).

Avskrivningar under perioden var 1,8 MSEK (0,9) och rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (8,0). 

Schablonskatt för koncernen uppgående till 2,1 MSEK belastar resultatet efter skatt, vilket uppgick till 7,2 MSEK (5,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 92,3 MSEK (83,5) och orderstocken var vid periodens slut 5,7 MSEK (11,2). Tredje kvartalets orderingång var 23,9 MSEK (29,6).

Koncernens omsättning ökade med 13 procent från föregående år och orderingången ökade med 11 procent. Bruttomarginalen ökade till 46,4 procent (44,2). Omsättning och bruttomarginal har påverkats positivt av en svag SEK-kurs medan omkostnader påverkats negativt.

Kassaflödet har uppgått till 7,3 MSEK (-8,1) efter utdelning om 4,2 MSEK.

 

Kommentarer till resultatet för tredje kvartalet

Omsättningen ökade med 15 procent till 34,3 MSEK (29,8).

Bruttomarginalen i kvartalet ökade till 47,1 (43,4), och kvartalets omkostnader uppgick till 11,2 MSEK (9,2) och avskrivningar till 0,6 (0,3). Efter finansiella kostnader medförde det ett resultat före skatt på 4,4 MSEK (3,5) motsvarande en ökning på 26 procent.

Orderingången i kvartalet uppgick till 23,9 MSEK (29,6).

 

Rapporteringstillfällen för 2018

Bokslutskommuniké för år 2018              8 februari, 2019 kl. 08:00

 

Förfrågningar

 

JLT Mobile Computers

 

Per Holmberg, VD

Stefan Käck, vVD

Telefon: +46 470 53 00 53

Telefon: +46 470 53 03 21

per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com

stefan.kack@jltmobile.com

www.jltmobile.com

 

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

 

Download full report >>

 

JLT:Care™ Service Agreement


Maximum Uptime The service agreement gives a guaranteed turn-around time.

Full Security – no questions asked.

Easy handling - optional worldwide pick-up and drop-off service.

Easy administration – 24/7 RMA registration, failure notification and tracking.

Predictable Total Cost of Ownership – fixed cost, 3 or 5 years contract.

Customer case

Route Optimization by Use of Rugged Computers

Lantmännen - the Swedish Farmers Supply and Crop Marketing Association has improved their efficiency by installing rugged PC computers from JLT Mobile Computers in their transportation trucks, showing real time data and giving optimized route information directly to the driver.

Read the story

100 000 computers ship world wide

JLT pioneered the rugged computer market, shaping it over the last two decades by instigating and championing a level of design andmanufacturing quality demanded by the leaders in the world’stoughest end-markets. 20+ Years in Business – Because it Works!

About JLT Mobile